Chováme se zodpovědně a nepodceňujeme  dopad naší činnosti na okolí. Děláme vše, co považujeme za správné, abychom byli odpovědným a spolehlivým zaměstnavatelem, výrobcem a dodavatelem zboží i obchodním partnerem. Vůči životnímu prostředí se chováme s maximální možnou ohleduplností.

Zaměstnanci

Zdraví a bezpečnost jsou pro nás absolutní prioritou. Těmto tématům věnujeme čas i prostředky. Zaměstnance opakovaně školíme a připomínáme důležitost zodpovědného přístupu k pracovním činnostem  i ke svému okolí s ohledem právě na zdraví a bezpečnost. Investujeme do vybavení pracovišť, ochranných pomůcek, školení a do systémů řízení.

Uvědomujeme si důležitost role společnosti Candy Plus v životě každého zaměstnance a celého regionu. Dbáme na to, aby vytvářená  pracovní místa byla dlouhodobě udržitelná a abychom přispívali k rozvoji regionu. Podporujeme sportovní kluby a školní i předškolní zařízení v lokalitách, kde působíme a kde žijí naši zaměstnanci.

Pravidelně procházíme auditem a certifikací SMETA.

Životní prostředí

Dbáme na to, aby ekonomický rozvoj společnosti šel vždy ruku v ruce se zásadami ochrany životního prostředí.

Již od roku 2009 máme certifikovány  principy systému environmentálního managementu podle mezinárodní normy ISO 14001:2015. Máme zavedenu environmentální politiku. Každý den naplňujeme stanovené zásady této politiky. Týkají se odpadů, ochrany ovzduší, vody a spotřeby energií. 

Zákazníci

Zákazníci a spotřebitelé si oblíbili naše produkty zejména díky vysokému standardu kvality, na který se mohou bezpodmínečně spolehnout. Ceníme si dlouhodobých partnerství s našimi zákazníky i distributory. Věříme, že pouze vztahy vybudované na vzájemné loajalitě a důvěře mohou být prospěšné pro obě strany.

Dodavatelé

Náš dodavatelský řetězec máme pod kontrolou. Hlídáme zdroje surovin a materiálů, se kterými ve výrobě dále pracujeme. Vyžadujeme plnění standardů kvality a odpovídající chování k zaměstnancům, životnímu prostředí a všem partnerům. V rámci všech partnerství nekompromisně trváme na plnění etických norem.

Společenská odpovědnost

Jako výrobci cukrovinek si uvědomujeme důležitost rovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. Dlouhodobě proto podporujeme volnočasové aktivity dětí a mládeže ve sportovních aktivitách, a to především v lokalitách závodů Candy Plus. Naše sladké produkty motivují malé sportovce při sportovních utkáních k lepším výkonům. V přímém přenosu se tak přesvědčujeme o smysluplnosti naší práce.

Od roku 2015 podporujeme sportovní akci Čokoládová Tretra. Patronem této celorepublikové běžecké soutěže je Jan Železný.. „Čokotretra „ představuje ideální příležitost přiblížit naší nejmladší generaci krásu sportu a radost z pohybu. Právě proto jsme jejím hrdým partnerem.

Na severní i jižní Moravě podporujeme malé nadějné hokejisty, fotbalisty a další mladé sportovce. Na turnajích a jiných akcích mohou čerpat rychlou energii z našich produktů.